عنوان خبرپرسنل کلینیک
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط admin
پنجشنبه 8 خرداد 1393 - 13:22:47

دکتر سام ترکان
                                                                             dr_torkan_.jpg

متخصص بیماریهای حیوانات خانگی (داخلی دامهای کوچک)

عضو هایت علمی تمام وقت دانشکده دامپزشکی

عضو انجمن مخترعان ایران

نویسنده و مترجم کتب دامپزشکی

مسئول انجمن حمایت از حیوانات شاخه اصفهان

نویسنده مقالات ISI در زمینه های علمی دامپزشکی

موسس و دامپزشک بخش در کلینیک تخصصی پرشین (شیفت بعد از ظهر)دکتر امید فرهادیان دهکردی          dr_farhadian_.jpg

دامپزشک اختصاصی حیوانات خانگی

عضو انجمن حمایت از حیوانات اصفهان

عضو جامعه جهانی دامپزشکی دامهای کوچک

موسس و مدیر سایت تخصصی www.persianpetclinic.com

موسس و دامپزشک بخش در کلینیک تخصصی پرشین (شیفت صبح)


این خبر از طرف کلینیک دامپزشکی پرشین - اختصاصی حیوانات خانگی
( http://persianpetclinic.com/news.php?extend.433 )