خصوصيات آناتوميكي خرگوش

خصوصيات آناتوميكي خرگوش

تاريخ فسيل كشف شده خرگوش 30 ـ 40 ميليون سال پيش مي‌باشد ، ولي زمان واقعي اهلي شدن اين حيوان به دوران راهبان كاتوليك فرانسوي اوليه بازمي‌گردد . آنها نژادهايي از خرگوش را كه امروزه با عنوان نقره شامپاني (Champagne De Argent) مي‌شناسيم ، با اصلاح نژاد ايجاد نمودند . چشم‌ها چشم‌ها در خرگوش بسيار…