موی گربه و نازایی

موی گربه و نازایی؟!!

گربه و نازایی در خانم ها ؟!!! شایعه ای مطرح است مبنی بر اینکه داشتن ارتباط با گربه یا موی گربه باعث عقیمی یا نازایی خانمها یا دختران می شود . این مطلب اشتباه است که در ادامه توضیح داده می شود : در بدن گربه ممکن است انگل تک یاخته ای به نام توکسوپلاسما…