دکتر امید فرهادیان

مدیریت داخلی کلینیک دامپزشکی پرشین اصفهان

دامپزشک حیوانات خانگی

عضو جامعه جهانی دامپزشکان حیوانات خانگی

کارشناس ایزو مدیریت درمانگاه های دامپزشکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید